Onderzoek naar Extreem Weer

Welkom bij dit bewonersonderzoek over extreem weer, zoals felle regenbuien, langdurige droogte en hittegolven. Via de volgende link kan u deelnemen:

Klik hier om de vragenlijst te starten

Steden en dorpen hebben in heel Nederland steeds vaker te maken met deze vormen van extreem weer. Er is echter weinig bekend hoe bewoners deze vormen van extreem weer ervaren. Vier hogescholen doen daarom momenteel samen onderzoek in vijf gemeenten: Middelburg, Vlissingen, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen. Met dit bewonersonderzoek willen we achterhalen welke problemen bewoners ervaren en hoe zij aankijken tegen maatregelen om overlast en andere effecten in de toekomst te beperken.

Met extreem weer bedoelen we in dit onderzoek:
  • Regenbuien: veel regen in korte tijd (vaak in de zomer) die niet goed door het riool verwerkt kan worden
  • Droogte: lange perioden waarin het zo weinig regent dat de bodem uitdroogt en grondwaterstand daalt
  • Hitte: hittegolven waarin het enkele dagen tot weken heel warm is.
In dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in uw mening en gevoelens. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Kies steeds voor het antwoord dat het beste bij uw mening of gevoel aansluit.

Alvast zeer bedankt voor uw deelname!
Het onderzoeksteam

Betrokken Hogescholen

Teun Terpstra, Hogeschool Zeeland
Rick Heikoop, Hogeschool Rotterdam
Jan Fliervoet, Hogeschool van Hall Larenstein
Floris Boogaard, Hanzehogeschool Groningen